PHP WordPress

RSS Post Importer pre WordPress v1.0

RSS Post Importer pre WordPress, čo to je? RSS Post Importer je jednoduchý php skript čo importuje akýkoľvek RSS zdroj do WordPressu ako samostatný článok. Stačí uvedený skript skopírovať a spúštať napríklad v CRONe každých 15 minút.

Pre inštaláciu treba vyplniť username, password, database — to platí pre Vašú inštanciu WordPressu. Potom ešte definovať RSS zdroj v premenej “$request_url” a “$urlc”.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <? define("hostname", ""); // server
  define("username", ""); // meno
  define("password", ""); // heslo
  define("database", ""); // nazov databazy

 if (mysql_connect(hostname, username, password)) {
  mysql_select_db(database);
 }
 else {
  echo "Nepodarilo sa pripojit k databaze MySQL / MariaDB.";
  die();
 }

?>
</head>

<body>
<?php
$request_url = ""; // Tu zadajte adresu, ktoru chcete nacitat
$xml = simplexml_load_file($request_url) or die("Rssku sa nepodarilo nacitat"); // Kontrola nacitania

foreach($xml->channel->item as $key) {
 $nazov = $key->title;
 $obsah = $key->description;
 $zdroj = $key->link;
 
 // Vytvorenie url clanku z titlu a vytvorenie POST name
$odstrandia = Array('ä'=>'a', 'Ä'=>'A', 'á'=>'a', 'Á'=>'A', 'à'=>'a', 'À'=>'A', 'ã'=>'a', 'Ã'=>'A', 'â'=>'a', 'Â'=>'A', 'č'=>'c', 'Č'=>'C', 'ć'=>'c', 'Ć'=>'C', 'ď'=>'d', 'Ď'=>'D', 'ě'=>'e', 'Ě'=>'E', 'é'=>'e', 'É'=>'E', 'ë'=>'e', 'Ë'=>'E', 'è'=>'e', 'È'=>'E', 'ê'=>'e', 'Ê'=>'E', 'í'=>'i', 'Í'=>'I', 'ï'=>'i', 'Ï'=>'I', 'ì'=>'i', 'Ì'=>'I', 'î'=>'i', 'Î'=>'I', 'ľ'=>'l', 'Ľ'=>'L', 'ĺ'=>'l', 'Ĺ'=>'L', 'ń'=>'n', 'Ń'=>'N', 'ň'=>'n', 'Ň'=>'N', 'ñ'=>'n', 'Ñ'=>'N', 'ó'=>'o', 'Ó'=>'O', 'ö'=>'o', 'Ö'=>'O', 'ô'=>'o', 'Ô'=>'O', 'ò'=>'o', 'Ò'=>'O', 'õ'=>'o', 'Õ'=>'O', 'ő'=>'o', 'Ő'=>'O', 'ř'=>'r', 'Ř'=>'R', 'ŕ'=>'r', 'Ŕ'=>'R', 'š'=>'s', 'Š'=>'S', 'ś'=>'s', 'Ś'=>'S', 'ť'=>'t', 'Ť'=>'T', 'ú'=>'u', 'Ú'=>'U', 'ů'=>'u', 'Ů'=>'U', 'ü'=>'u', 'Ü'=>'U', 'ù'=>'u', 'Ù'=>'U', 'ũ'=>'u', 'Ũ'=>'U', 'û'=>'u', 'Û'=>'U','ý'=>'y', 'Ý'=>'Y', 'ž'=>'z', 'Ž'=>'Z', 'ź'=>'z', 'Ź'=>'Z');

// Odstranenie diakritiky metodou strtr
$url = strtr($nazov, $odstrandia);
$urlo = StrToLower($url); // Zmena na male pismena
$urlt = Trim($urlo); // Odstrani medzeru na konci a zaciatku
$urltr = str_replace(" ", "-", $urlt); // Prva vymena
$odstran = array (":",",",".","?","&","(",")","/","--","!","ç","†",); // Pokial najdete nieco, co treba z URL odstranit, tak to natiahnite do pola
$urlk = str_replace($odstran, "", $urltr); // Odstran horne polozky
$urlc = "http://www.vasadomena.sk/".$urlk.".html"; // Kompletna URL

$obsahc = $obsah. "<!--more--><br/><br/> <strong>Zdroj:</strong> <a target=\"_blank\" href=".$zdroj.">".$zdroj."</a>"; // Vytvorenie obsahu zo zdrojom
$time = date( 'Y-m-d H:i:s'); // Cas pridania
$sqlo = mysql_query("SELECT * FROM `wp_posts` WHERE post_name = '$urlk'"); // Tahanie z databazy - zaciatok kontroly
 if (mysql_num_rows($sqlo) >= 1) { // Preveruje, ci uz nahodou clanok s takymto nazvom nie je v databaze
 echo 'Je v databaze...';}
 else
 { echo 'Nie je v databaze ..'; // Ak nie je, prejde k zapisu do databazy
$sql= "INSERT INTO `wp_posts` VALUES ('',1,'$time','$time','$obsahc','$nazov','','publish', 'open', 'open','','$urlk','','','$time','$time','',0,'$urlc',0,'post','',0 )";
 }    
 $kontrola=mysql_query($sql);
if($kontrola){
echo "<strong>Kopirovanie ukoncene...</strong><br/>";
}
else {
echo "<strong>Neprekopirovane!</strong><br/>";
}
}
 ?>
</body>
</html>

Alebo si jednoducho skript stiahnite z servera FMG.sk.

Loading Facebook Comments ...