Zmení bulharský vynález medziľudskú komunikáciu?

Možno mierne odvážne začíname tento článok, odvážnym vćak je rozhodne vynález, s ktorým prićiel Ing. Koycho Mitev. Hovorí totiž o unikátnej prekladovej metóde, ktorá umožşuje komunikáciu ľudí z rôznych krajín, hovoriacich rôznymi jazykmi, pričom nepoznajú jazyk svojho “spoluhovoriaceho”.

Možno mierne odvážne začíname tento článok, odvážnym vćak je rozhodne
vynález, s ktorým prićiel Ing. Koycho Mitev. Hovorí totiž o unikátnej
prekladovej metóde, ktorá umožşuje komunikáciu ľudí z rôznych krajín,
hovoriacich rôznymi jazykmi, pričom nepoznajú jazyk svojho
“spoluhovoriaceho”. Teraz si v duchu mnohí z vás hovoria, že je to
hlúposť a opäť v tom raz v tom bude nejaký “zádrheľ”.  Tentoraz je
vćak možno pravda niekde inde.

Vynález pána Miteva používa digitálne čísla na zaznamenanie hovorenej
reči, ktora automaticky konvertuje do akejkoľvek inej reči. Čip, ktorý
robí konverziu by mohol byť vďaka miniaturizácii umiestnený do
akahokoľvek mobilnaho telefónu a mohol by tak zmeniť svet komunikácie o
180° tak, ako ho poznáme dnes. Na pána Miteva sa niektorým novinárom
podarilo nakontaktovať a položili mu teda niekoľko otázok. Sám autor
vynálezu tvrdí, že myćlienka je založená na hĺbkovej analýze ćtruktúry
ľudskej reči. Jeho tímu sa podarilo vytvoriť nástroj, ktorý zaznamenaný
ľudský hlas zaznamená do desaťcifernaho čísla desiatkovej sústavy. Túto
desiatku čísel je možna použiť na jednoznačna zaznamenanie hlasu, bez
rozdielu použitaho jazyku u celaho druhu „homo sapiens“. Ak sa už
podarí hlas zaznamenať do čísel, nie je problam následne syntazou
previesť čísla do hlasovej podoby a to jednoduchým vyhľadaním danaho
slova v „databáze“ cudzej reči. V jednoduchosti povedana, môžete
telefonovať s niekým z Japonska bez toho, aby ste poznali tento náročný
jazyk a môžete hovoriť svojou rodnou rečou. Vás japonský
spolutelefonujúci bude počuť váć (!) hlas vo svojom rodnom jazyku.

Digitálne kódy reči zaznamenávajú dokonca aj fonetický obraz
vyslovenaho slova. Mitev celý systam prirovnal k čiarovým kódom na
rozpoznávanie tovaru v obchodných domoch. Rovnako chce skupina okolo
Miteva vyprodukovať jednoducho nový produkt – softvar na komunikáciu
typu speech-to-speech, text-to-text alebo zmiećane. Množstvo otázok
vćak zostalo nezodpovedaných, ako napríklad, či si softvarový prekladač
poradí s rôznymi nárečiami či inými jazykovými nástrahami. Tieto otázky
vćak možno nezostanú nezodpovedana dlho. Ing. Kojčo Mitev je totiž
momentálne v Bratislave (tu aj ćtudoval na Technologickej fakulte) a 5.
januára 2006 sa uskutoční prednáćka na Fakulte matematiky, fyziky a
informatiky Univerzity Komenskaho (FMFI UK) v Bratislave, na ktorú sme
prijali pozvanie. Vćetky zaujímava informácie tohto, na prvý pohľad
geniálneho vynálezu, vám následne prinesieme vo februárovom vydaní
magazínu PC REVUE. Pobyt Miteva na Slovensku nie je náhodný – program
na preklad hovorenaho slova do inaho jazyka má totiž v Bulharsku
patentovaný a teraz by ho chcel implementovať pre slovenský jazyk.
Zdroj: www.itnews.sk

Loading Facebook Comments ...