Užívateľska príkazy OS Linux 1

Používate Linux? Chcete používať Linux? Neviete ako sa v şom pohybovať, ako ho nastavovať, aka príkazy obsahuje? Tak začnite čítať nový
článkový seriál venovaný začiatočníkom a pokročilým užívateľom Linuxu, kde sa zoznámime s konzolovými príkazmi od A do Z.Stále nie je veľký počet užívateľov skvelaho operačnaho systamu Linux.
Jedná z vecí prečo ho používa len zlomok ľudí je, že ho veľa ľudí
nevedie ovládať a majú obavy, že sa v Linuxe stratia. Cieľom tohto
seriálu je zoznámiť vás so základnými príkazmi systamu Linux, ktora sú
podstatna a užitočna.

apropos reťazec …

Program hľadá zadana reťazce v hlavičkách manuálových stránok(manuálova
stránky obsahujú nápovedu k software-u a systamu a jeho príkazom) a
výsledok vypisuje na ćtandardný výstup(väčćinou na obrazovku). Chovanie
je podobna ako pri programe whatis(viď.
ďalćie časti seriálu) s tým rozdielom, že sa hľadajú reťazce a nie
slová. Rovnakaho efektu je možna dosiahnuť pomocou príkazu man –k.

arch

Vypíće na ćtandardný výstup typ počítača. Obdoba uname –m.

at [voľby] čas

Vykonáva určita akcie v danom čase a dátume(nepovinna). Príkazy určena
k vykonaniu sa čítajú buď zo ćtandartnaho vstupu(väčćinou klávesnica),
alebo zo súboru. Vstup je ukončený znakom konca súboru EOF(v prípade
ćtandartnaho vstupu sa znak EOF zadáva stlačením Ctrl+D). Čas môže byť zadaný číselne v hodinách(s voliteľnými minútami), alebo pomocou kľúčovaho slova. Súčasťou určenia času môže byť aj dátum v tvare mesiac a rok, deş v týždni, alebo kľúčova slovo(today alebo tomorrow). Je možna tiež zadať časový prírastok.

Detailnejćie informácie o príkaze at:

Voľby

-c úloha [úloha…] – Vypíće zadana úlohy na ćtandardný výstup. Pri tejto voľbe nie je nutna zadávať čas.

-d – Táto voľba má rovnakú funkciu ako príkaz atrm(viď. ďalćie časti).

-f súbor – Akcie na vykonanie sú načítana zo súboru súbor

-l [identifikačna_číslo_úlohy] – Vypíće vćetky naplánovana úlohy patriace užívateľovi. Ak je zadaná identifikácia úlohy, tak sa zobrazí len jedna úloha.

-m – Po vykonaní úlohy je užívateľovi zaslaný e-mail.

-q písmeno – úloha je zaradená do fronty označenej písmenom, kde písmeno je znak z intervalu a-z alebo A-Z. Implicitná je fronta a. Fronta, ktorej označenie je ďalej v abecede beží menćou prioritou.

-V – Vypíće číslo verzie.

-v – Vypíće čas kedy bude úloha vykonaná.

Čas

hh:mm [modifikátory] – Hodiny môžu byť zadana ako jednociferna
alebo dvojciferna číslo. Implicitne je nastavený 24 hodinový deş.
Voliteľna minúty môžu byť tiež zadávana pomocou jednej alebo dvoch
číslic. Dvojbotka môže byť vynechaná ak sa použije tvar h, hh, hhmm. Napríklad 9, 9:30, 0930, 21:30. Ak chcete používať 12 hodinový čas, tak použijete modifikátory am alebo pm. Ak je použita slovo zulu je čas spracovaný ako GMT.

midnight | noon | teatime | now – Namiesto číselnaho určenia môžeme použiť tieto kľúčova slová. Slovo teatime znamená 16:00 a za slovom now musí nasledovať časový prírastok.

Dátum

mesiac deş [, rok]Mesiac je jeden z 12 mesiacov v tvare anglickaho názvu mesiaca, alebo v skrátenej forme, ktorá obsahuje prva tri písmena mesiaca. Deş je kalendárny deş v mesiaci anglickým názvom, alebo skratkou z troch písmen. Rok je rok vyjadrený ćtyrmi číslicami. Ak už daný mesiac ubehol, automaticky sa ráta mesiac budúceho roka.

today | tomorrow – Tieto kľúčova slová zastupujú buď dnećný deş alebo zajtrajćok. Ak nie je zadaný dátum, at naplánuje úlohu na zajtrajćok.

Prírastok

Časový prírastok sa použije, pokiaľ chceme určiť dobu spúćťania
relatívne k aktuálnemu(zadanamu) času. Za číslom určujúcim počet
časových jednotiek by malo nasledovať jedno z kľúčových slov minute, hour, week, month alebo year (alebo ich množna čísla). Je tiež možna použiť slovo next ako synonymum k +1

Príklady použitia at

at 1745 pm December 9
at 9:55pm Dec 9
at 4 am Saturday
at now + 5 hours

Keďže sme dnes tretí príkaz rozobrali naozaj dôkladne, pokračovať
budeme až nabudúce a musím skonćtatovať, že je toho ećte naozaj dosť,
takže sa je na čo tećiť hlavne pre fanúćikov Linuxu.

Loading Facebook Comments ...