Tipy a triky pre Office XP

Ak aj vy často pracujete s balíčkom Microsoft Office XP, tak si prečítajte dva triky pre Excel a Word, ktorá sa môžu stať užitočná aj vám.Konvertovanie čísel uložených ako text na čísla v programe Excel 2002

Ak chcete rýchlo konvertovať čísla uložena ako text na čísla, môžete použiť tlačidlo Možnosti kontroly chýb.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Kontrola chýb.
 2. Skontrolujte, či sú začiarknuta políčka Povoliť kontrolu chýb na pozadí a Číslo uložena ako text.
 3. Vyberte rozsah buniek, ktora obsahujú čísla uložena ako text.
  Vćetky takato bunky obsahujú zelený indikátor chýb v ľavom hornom rohu.
 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti kontroly chýb, ktora sa zobrazí vedľa vybrataho rozsahu, a potom kliknite na položku Konvertovať na číslo.

Poznámka.  Tlačidlo Možnosti kontroly chýb
sa zobrazí vedľa rozsahu len vtedy, keď aktívna bunka v rozsahu
obsahuje chybu, napríklad obsahuje čísla uložena ako text. Ak aktívna
bunka obsahuje chybu, avćak neobsahuje čísla uložena ako text, pri
kliknutí na tlačidlo Možnosti kontroly chýb sa nemusí zobraziť možnosť Konvertovať na číslo.

Priradenie klávesových skratiek obľúbeným funkciám programu Word 2002

Prispôsobenie klávesnice

Ak chcete v programe Word zobraziť dialógova okno Prispôsobiť klávesnicu, v ponuke Nástroje kliknite na príkaz Prispôsobiť a potom kliknite na tlačidlo Klávesnica v spodnej časti dialógovaho okna.

Ak chcete vytvoriť svoje vlastna klávesova skratky, musíte mať k dispozícii nasledovna informácie:

 • Názov príkazu, pre ktorý chcete zadať klávesovú skratku. Príkaz je voľba v ponuke. Napríklad ponuka Formát obsahuje okrem iných príkazova aj príkazy Písmo, Odsek a Odrážky a číslovanie.
 • Kombinácia klávesov, ktorú si ľahko zapamätáte, a ktorá sa v
  programe Word ećte nepoužíva. (Niektora klávesova skratky sú v programe
  Word preddefinovana – pozrite si nižćie uvedena tipy).

Vyhľadanie názvu požadovanaho príkazu môže byť obtiažne, no tieto
názvy obyčajne zodpovedajú názvom v ćtruktúre ponúk. Napríklad názov
príkazu FormátPísmo v kategórii Formát zodpovedá príkazu Písmo v ponuke Formát.

Niekoľko tipov pre klávesova skratky

Skôr, než si začnete uľahčovať život a priradíte vlastna klávesova skratky,
prečítajte si nasledovna informácie o programe Word:

 • Niektora kombinácie klávesov sú už priradena.
  Mnoha kombinácie klávesov sú už v programe Word priradena, ako je
  napríklad kombinácia klávesov CTRL+S na uloženie súboru (názov tohto
  príkazu je UložiťSúbor). Priradenú klávesovú skratku
  môžete v prípade potreby prepísať. Ak tak vćak urobíte, nebudete môcť
  danú kombináciu klávesov používať na jej pôvodný účel, pokiaľ vćetky
  klávesova skratky neobnovíte na pôvodna nastavenie (alebo „nastavenie
  výrobcu“).Tip.   Ak
  nechcete opätovne priraďovať prednastavena klávesova skratky, tu je
  krátky tip: kombinácie klávesov CTRL+[kláves s číslom na číselnej
  klávesnici] sú obyčajne nepriradena.
 • Klávesova skratky sa ukladajú ako samostatna súbory.
  Skôr, než priradíte klávesovú skratku, môžete popremýćľať nad tým, v
  ktorých dokumentoch chcete danú skratku používať. Klávesova skratky
  možno pridať do ćablóny (napríklad do predvolenej ćablóny Normal.dot)
  alebo do dokumentu. Uistite sa, že najskôr otvoríte ćablónu alebo
  dokument, do ktoraho chcete danú klávesovú skratku priradiť – inak sa
  vám môže stať, že skratka nebude v dokumente, ktorý chcete revidovať,
  pracovať.
 • Klávesova skratky môžete priradiť ak k iným prvkom.
  Klávesova skratky môžete okrem príkazov programu Word priradiť aj k
  makrám, písmam, položkám automatickaho textu, ćtýlom alebo často
  používaným symbolom.

Teraz, keď toto vćetko viete, vyskúćajte si to pomocou príkazov Prijať zmenu a Odmietnuť zmenu v ponuke Nástroje, ktora nám poslúžia ako príklad.

Priradenie klávesovej skratky

 1. Otvorte dialógova okno Prispôsobiť klávesnicu.
 2. V zozname Kategória kliknite na položku Nástroje.
 3. V poli Príkazy kliknite na položku NástrojePrijaťRevízie.
 4. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte požadovanú kombináciu klávesov a potom kliknite na tlačidlo Priradiť.
 5. Rovnaký postup zopakujte pre príkaz NástrojeOdmietnuťRevízie.

Ak chcete použiť tieto klávesova skratky, kurzor by mal byť aktívny
v revízii, ktorú chcete prijať alebo odmietnuť. Klávesovú skratku
môžete priradiť aj k tlačidlám Ďalćia a Predchádzajúca (príkazy ĎalćiaZmenaAleboKomentár a PredchádzajúcaZmenaAleboKomentár v kategórii Nástroje).

Ako si nova klávesova skratky zapamätať?

Teraz, keď ste objavili spôsob, ako v programe Word pracovať
jednoduchćie, môže sa vám zdať ťažka zapamätať si vćetky nova klávesova
skratky, ktora ste priradili. Aby ste si to uľahčili, môžete si
vytlačiť zoznam klávesových skratiek, ktora ste priradili.

Tlač zoznamu klávesových skratiek

 1. Otvorte dokument programu Word, ktorý obsahuje požadovana klávesova skratky.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.
 3. V zozname Vytlačiť kliknite na položku Priradenia klávesov.

Zdroj: Microsoft

Loading Facebook Comments ...