Text pri hodinách

Tip ako si urobiť originálne hodiny…Pomocou tohto tipu si môžeme upraviť pracovnú plochu windows. Konkratne
hodiny v hlavnom panely, ku ktorým môžete pridať ľubovolný text. Tento
text môžeme aktivovať dvoma spôsobmy. Prvý je ľahćí a pri druhom budeme
editovať registre.
Prvý spôsob
Choďte do menu Ltart – Nastavenie a spusťte Ovládaci panel. Kliknite dvakrát na ikonu Miestne nastavenia a tu na záložke Čas do kolonky Formát času vpíćte hh.mm.ss tt a do koloniek Symbol pre prepoludnie a Symbol pre popoludnie doplnte text ktorý sa má zobrazovať pri hodinách.

Druhý spôsob
Spusťte regedit tak že v ponuke Ltart – Spustiť zadate regedit a potvrdíte. Ďalej sa preklikajte do kľúča HKEY_USERS – .DEFAULT – Control Panel – International.
Ak niesu vytvorena žiadne nastavenia (okrem položky Predvolena)
kliknite pravým tlačítkom myći v pravej časti regeditu a zvolte Nová – Textová hodnota. Takýmto spôsobom vytvorte položky sTimeFormat, s1159 a s2359. Teraz dvakrát kliknite na položku sTimeFormat a vložte nový Údaj hodnoty hh.mm.ss tt a potvrďte. Do položiek s1159 a s2359 vložte text ktorý sa má zobrazovať pri hodinách. Po rećtarte už bude text na svojom mieste

Loading Facebook Comments ...