Sprístupnenie diskov

Je možna zpWístupnit pevný disk Windows v Linuxu a naopak?Problam: Je možna zpWístupnit pevný disk Windows v Linuxu a naopak?

Riećenie: Operační systam Linux podporuje relativnž velka
množství souborových systamů – FAT16, VFAT, FAT32, NTFS (pouze čtení, v
nžkterých distribucích experimentální zápis), HPFS OS/2, JFS a dalćí.
Disk Windows stačí v Linuxu pouze pWipojit. K tomu slouží v distribuci
Red Hat nástroj linuxconf . Ke spućtžní bude požadováno heslo uživatele
root. V menu Souborova systamy pWipojte disk; souborový systam
zvolte takový, jakým je naformátován váć pevný disk s Windows. Bod
pWipojení je adresáW, pod kterým se celý oddíl pWihlásí – napr.:
“/mnt/diskwin”. Operační systam MS Windows neobsahuje podporu
souborovaho systamu ext2. Existují sice ovladače pod Windows, ale
lepćím Wećením je ukládat sdílená data na disk FAT32, a vyhnout se tak
zbytečným problamům.

Zdroj: Computer

Loading Facebook Comments ...