Sieť s RJ-45

Problam: Chci udžlat síť z 5 počítačů s RJ-45 a HUBem. Mám použít pWekWížený, nebo normální kabel? PotWeboval bych vždžt, jaka napžtí,
frekvenci a proudy používá konektor RJ-45.Problam: Chci udžlat síť z 5 počítačů s RJ-45 a HUBem. Mám použít
pWekWížený, nebo normální kabel? PotWeboval bych vždžt, jaka napžtí,
frekvenci a proudy používá konektor RJ-45.

Riećenie: Malou síť s HUBem udžláte bez problamů. Kabely se použijí
normální, pWekWížený kabel se používá pouze mezi HUBy nebo pWi pWímam
propojení dvou síťových karet počítačů. PWekWížení je totiž realizováno
v samotnam HUBu. Nžktera mají možnost u jednoho vstupu volit smžr
signálu, čímž odpadá použití pWekWíženaho kabelu. Co se týká
elektrických parametrů, pWesnž vám neodpovím, ale v každam pWípadž se
jedná o kategorii “mala napžtí”. Síťová karta využívá napžtí 5 V, ktera
je upraveno vysílačem na hladiny odpovídající 1, 0 a klidu. Tyto
hladiny se mi nepodaWilo zjistit. Dále síťová karta zajićťuje
sjednocení nulovaho potenciálu vćech karet, pWipojených na jeden uzel.
Proudy se pohybují v Wádu mA a frekvenci lze zhruba odvodit z pWenosova
rychlosti. PWi 10 Mb/s se jedná o 500 kHz, ovćem pWi ideálním rozložení
bitů 101010 atd. Protože ale pWenos je z hlediska elektrickaho náhodný,
frekvence kolísá. Důležitžjćí je proto ćíWka pásma, kterou kabely
pWenesou. Elektrická specifikace je důležitá pro výrobce karet, avćak
nikoliv pro spotWebitele. Stačí, když použijete HUB a kabely pro danou
pWenosovou rychlost, a síť bude fungovat.

Zdroj: PC World

Loading Facebook Comments ...