Pretaktovanie procesora – Celeron

Venovali sme sa už vćeobecným poznatkom o taktovaní, venovali sme sa taktovaniu procesora AMD a teraz prićiel na rad aj Intel a konkratne
Celeron. Ak ho chcete aj vy dostať na maximum, tak čítajte ďalej.U procesorov značky Celeron je jeden problam a to ten, že majú pevne
daný násobič, ktorý sa nedá meniť v BIOS-e a to znamená, že odpadá
možnosť tohto druhu taktovania. Možno sa vám teraz pretaktovanie zdá
zbytočna, alebo problematicka, ale pravda je presne na opačnej strane.
Hoci sa Celeron nedá pretaktovať pomocou násobiča je možna ho
pretaktovať na dosť vysoka hodnoty pomocou zvyćovania frekvencie
zbernice a to preto, pretože Celerony sa nezahrievajú až tak, ako
napríklad Pentia, ktora naozaj lámu teplotna rekordy. Pre zvýćenie
stability bude najskôr potrebna mierne zvýćenie napätia procesora.
Celeron môžete taktovať tak, že zmeníte frekvenciu procesora v
nastaveniach v BIOS-e, poprípade priamo na základnej doske pomocou
jumper-ov. Bližćie informácie ako to spraviť nájdete v predchádzajúcich
častiach tohto seriálu, kde sú jednotliva postupy detailne popísana. Ak
si chcete vyskúćať pretaktovať procesor len na chvíľu, poprípade
nechcete meniť nastavenia v BIOS-e, či chcete predísť hardware-ovamu
zásahu môžete použiť program SoftFSB, ktorý umožşuje software-ova
pretaktovanie procesora a ktorý nájdete u nás v sekcii download.
Vhodnou kombináciou frekvencie zbernice a výćky napätia môžete dostať
stabilný výkon na úrovni, ale nezabúdajte na chladenie, pretože
zvyćujúcou sa frekvenciu stúpa aj pracovná teplota procesora.

Loading Facebook Comments ...