Postup aktualizácie na zariadenia MIO MOOV

Postup aktualizácie na zariadenia MIO MOOVPostup aktualizácie na zariadenia MIO MOOV.

mio1.jpgmio2.jpgmio3.jpgmio4.jpg

Treba sa zaregistrovať na stránke http://advantage.mio.com/MioAdvantage/Sign_Up.jsp?regionchangeto=MIO_SK

Alebo sa k nej dostaneme cez stránku http://service.mio.com

1. Následne si vyberieme jazyk, potom voľbu MIO Advantage.

2. Ďalej vytvoriť konto.

3. Vyplníme všetky údaje.

4. Registráciu ukončíme. Prihlásime sa do MIO Advantage. Uvidíme obrazovku.

Svoje MIO treba zaregistrovať. Úspešne registrované MIO sa ukáže v tabuľke MOJE aktualizácie máp. Tu si môžeme aktualizáciu stiahnuť.


zdroj:
ing. Ivan Slaný, LC Trading, Bratislavská 45, Trnava

Loading Facebook Comments ...