Odinštalovať Linux?

Jak mám odinstalovat Linux včetnž LILO, abych nepoćkodil ostatní operační systamy?Problam: Jak mám odinstalovat Linux včetnž LILO, abych nepoćkodil ostatní operační systamy?

Riećenie: Máte-li Windows 98, je nejjednoduććí použít program FDisk,
který naleznete na systamova disketž Windows. NejdWíve odstraşte oddíly
s Linuxem, následnž je můžete opžtovným vytvoWením využít pro Windows.
Potom FDisk ukončete a zadejte pWíkaz fdisk /mbr, čímž
vytvoWíte původní zavadžč a odstraníte LILO. V pWípadž Windows 2000 lze
místo FDisku využít automaticka opravy Windows, kterou spustíte tím, že
počítač necháte nabžhnout pWímo z instalačního cadačka. V instalačním
programu můžete taž mazat a vytváWet oddíly Linuxu a v procesu
automaticka opravy dojde k nahrazení zavadžče LILO původním zavadžčem
Windows 2000.

Zdroj: Computer

Loading Facebook Comments ...