Ochrana počítača pred bleskom

Čo vás môže stretnúť pri búrke a ako si ochrániť výpočtovú techniku pred zhorením v dôsledku elektrického výboja.

Čas od času sa v našich zemepisných šírkach prihodí tá nemilá vec, že príde búrka a s ňou súvisiace nebezpečenstvo bleskov (dajme tomu že príjemná vec to môže byť pre poľnohospodárov, prírodu alebo iné pohľady na nej, keď sa na to však pozrieme z hľadiska informačných technológií moc priaznivú udalostí búrka nie je).

Na prvý pohľad by sa zdalo, že keď máme na dome bleskozvod a v elektro rozvodu chránič, máme takpovediac vystarané.  Táto ilúzia bezpečia však je skutočne len virtuálne a pri najbližšej búrke by ste mohli byť kruto vyvedení z omylu, čomu sa snažíme v tomto článku samozrejme predísť. Blesk je totiž elektrický výboj, ktorý sa počíta v desiatkach tisíc voltov, čo znamená že môže putovať všetkým, čo je vodivé na veľké vzdialenosti a cez bleskozvod umiestnený na televíznej anténe doputovať až do vnútra vášho počítača, kde môže napáchať celkom solídny paseku (najmä čo sa spálenie všetkých možných obvodov a procesorov týka).

Ako sa chrániť

Základné a dnes už našťastie aj pomerne rozšírenú metódu obrany je prepäťová ochrana. Tá sa predáva ako vo variantoch pre ochranu elektroniky, tak aj pre telefónnu linku – čo sa vám hodí najmä v prípade, ak ste pripojení na internet cez ADSL (typicky od O2). Prepätia totiž môže rovnako dobre ako sietí putovať aj telefónnym káblom a modem je zariadenie pomerne citlivé, takže nie je žiadnym tajomstvom, že každá búrka kosí modemy po desiatkach.

Stopercentnou istotou však akákoľvek táto ochrana nie je – pretože blesk je prírodný jav, ktorý človek nemôže ovplyvniť, tak sa proste môže stať to, že príde niečo väčšieho, než na čo je ochrana stavaná (väčšinou sa to teda nestane, ale táto možnosť tu proste vždy existuje). Predstavme si, že máme protipovodňovú stenu proti päťdesiatročnej vode a ona zrovna tento rok príde voda storočná, čo nám stenu preleje. Rovnako tak je to aj vo svete všetkých ochrán proti búrkam – môže sa stať, že práve nad vaším domom sa ako na potvoru v mračnách vytvorí napätie v desiatkach tisíc voltov, ale v stovkách tisíc alebo miliónoch. Čo sa potom stane vo chvíli, keď narazí na poddimenzovaný ochranu je jasné – prerazí aj jej, spáli, a vo výsledku spáli aj všetku elektroniku, ktorá mala byť uchránená.

Jedinou dokonalou ochranou je preto odpojiť pri búrke všetky počítače, na notebooku prejsť z napájania v sieti na baterky, modem odpojiť. Taká je bohužiaľ daň za stopercentnú istotu toho, že po tomto vybouření bude fungovať všetko čo má.

zdroj: http://www.radirna.cz

Loading Facebook Comments ...