JBoss: Aplikačný Server – 2. Diel

Aplikačný server JBoss vytvorila firma RedHat http://redhat.com/. Tak isto ako populárnu distribúciu Linuxu – Red Hat Enterprice Linux. To znamená žže inšštaláciu JBoss AS si ukážeme na RHEL based Linuxe, konkrétne CentOS 6.5.

Čo budeme potrebovať?

1. VMware Workstation 10.0 – http://www.vmware.com/go/downloadworkstation alebo Oracle VM VirtualBox https://www.virtualbox.org/.

2. RHEL6 install iso – torrent alebo CentOS CentOS Projekt. Doporučujeme CentOS.

Dúfam žže šinštalácia VMWare/VirtualBox nebude pre Vás problém, klasika ako švšetky Windows aplikácie “Next -> Next -> Next..” Následne zvolíte vytvoriť nový VMWare/VirtuakBox stroj, hardvérové požiadavky nechám na Vaše možžnosti, myslím žže 2xCPU, 2GB RAM, 30 GB HDD, bude na začiatok stačiť. Upgradovať môžete hocikedy.

Inšštalácia RHEL6/CentOS je pomerné jednoduchá, len si treba zapamätať aké meno a heslo zadávate pri uživatelovi, pretožže heslo bude následne v RHEL/CentOS aj pre “roota”.

CLI (command line interface) inšštalácia JBoss AS 7 je pomerne zložžitá pre začiatočníkov. Ale na začiatok si treba našinštalovať JDK 6 alebo JDK 7. Odporúčame JDK 7.

Je nainšštalovaná Java SDK

java -version

Ak príkazový riadok nepozná tento príkaz, tak to znamená žže nie je.

apt-get update
apt-get install openjdk-7-jdk

Pokiaľ si ju stiahnete a nainšštalujete tak dostanete odpoveď:

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)

Dúfam žže nemusím vysvetľovať ako sa na Linuxe inštaluje JAVA? Môžžete si ju nainštalovať aj cez CLI alebo cez web – http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html

Inšštalácia JBoss AS 7

Otvoríme s terminál. Prepneme užívateľa super usera a zadáme heslo pre “root”.

su - 
Password:

Stiahneme JBoss AS 7 a nainštalujeme

Ďalším krokom je stiahnutie aktuálnej verzie JBoss, ktorý je v súčasnej dobe 7.1.1

wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz

Teraz rozbaľte a presuňte do /usr/local/share/jboss.

tar xfvz jboss-as-7.1.1.Final.tar.gz
mv jboss-as-7.1.1.Final /usr/local/share/jboss

Vytvoríme uživateľa

Pretože nechceme, aby ho spustiť ako root, mali by ste vytvoriť nového užívateľa, ktorý sa používa na spustenie servera JBoss.

adduser appserver

Tiež zmeníme vlastníctvo novo vytvorenej zložky na nového užívateľa.

chown -R appserver /usr/local/share/jboss

Ďalším krokom bude vytvorenie nového používateľa pre konzoly pre správu JBoss.

su appserver
cd /usr/local/share/jboss/bin
./add-user.sh

Teraz by ste mali vytvoriť nového “Management User” zadaním “A” a zadajte neskôr užívateľské meno a heslo.

What type of user do you wish to add? 
a) Management User (mgmt-users.properties)
b) Application User (application-users.properties)
(a): a

Enter the details of the new user to add.
Realm (ManagementRealm) :
Username: app1
Password: 
Re-enter Password :

Je naozaj dôležité, aby Realm mál hodnotu “ManagementRealm”, pretože je to oblasť pre konzolu pre správu JBoss AS7.

Naštartujeme JBoss AS7

Potom, môžete spustiť server JBoss pomocou nasledujúceho príkazu.

./standalone.sh -Djboss.bind.address=yourserverip -Djboss.bind.
address.management=yourserverip&

Ak chcete overiť, či všetko funguje, môžete prejsť do konzoly pre správu.

http://yourserverip:9990/console

zdroj: TS FMG.sk

Loading Facebook Comments ...