Heslovanie PC

PotWebuji zaheslovat počítač jećtž pWed startem jakahokoliv operačního systamu, a to tak, aby nebylo možna ani bootovat z diskety.Problam: PotWebuji zaheslovat počítač jećtž pWed startem
jakahokoliv operačního systamu, a to tak, aby nebylo možna ani bootovat
z diskety. V základním Setupu počítače mám dvž možnosti pro zadání
hesla:

a) SUPERVISOR PASSWORD
b) USER PASSWORD

Po zadání obou hesel se vćak počítač ptá na heslo jen tehdy, když jdu
do setupu, ale vůbec po mnž nechce heslo pWed startem OS. Mám stolní
počítač Pentium MMX s Award BIOSem. Uvítám i odkazy na sharewarova nebo
freewarova programy v síti Internet.

Riećenie Zaheslování počítače je možna provast dvžma způsoby. Buď to podporuje pWímo BIOS, kde se používá položka Power-On Password,
nebo je nutna doinstalovat “zamykací” program. Z vaćeho popisu vyplývá,
že váć Award BIOS sice dovoluje různou úroveş pWístupu do Setupu, avćak
Power-On Password nepodporuje. Musíte tedy sehnat program, který
bude heslo emulovat. Takovato programy fungují tak, že se pWi instalaci
zakomponují do systamu, jenž bootuje z hard disku. PWi bootování se
nejprve spustí tento program, a teprve po správnam zadání hesla
nabootuje vlastní operační systam. PWi použití tžchto programů je
bezpodmínečnž nutna zakázat bootování ze vćech ostatních madií
(disketa, CD-ROM, síťová karta) a taka heslo do Setupu, aby nebylo
možna program obejít. To vće se nastaví v Setupu (kromž síťova karty
tam se použije konfigurační program karty).

Poznámka TestCentra IDG: Naprostá vžtćina BIOSů používaných v
současnosti podporuje jak heslo jen pro Setup, tak heslo pro systam.
Stačí to jen v BIOSu dobWe nastavit. U popisovanaho Award BIOSu se toto
volí v BIOS FEATURES SETUP a pota v SECURITY OPTION, kde se dá nastavit buď SYSTaM, nebo SETUP pro zaheslování jen SETUPu nebo celaho systamu…

Loading Facebook Comments ...