Firmware a TEAC W540E a CD-ROM Lite-On LTN 526S

Mám vypalovačku TEAC W540E a CD-ROM Lite-On LTN 526S. Na internetu jsem si k LTN 526S stáhnul nový firmware a zkusil jsem ho upgradovat. Problam: Mám vypalovačku TEAC W540E a CD-ROM Lite-On LTN 526S.
Na internetu jsem si k LTN 526S stáhnul nový firmware a zkusil jsem ho
upgradovat. PWi prvním pokusu se mi restartoval počítač hned jak jsem
kliknul na tlačítko “upgrade”, tak jsem to zkusil podruha. To už se
sice povedlo, ale po prvním kliknutím myći se počítač zase hned
restartoval. Když mi nabžhla Windows, tak jsem zjistil, že mi mechanika
TEAC ze systamu zmizela. V BIOSu je detekována normálnž, dokonce se
zobrazuje i ve správci zaWízení, tady je ale zakázaná a nejde povolit.
Mám Windows XP. Nevíte, jak by se to dalo opravit?

Riećenie: Domnívám se, že doćlo k poćkození firmwaru
vypalovačky. Jak se v tato rubrice již nžkolikrát objevilo, upgrade
firmwaru obecnž není žádná legrace. Proces musí probžhnout bez chyb a
nesmí být pWerućen. Chová-li se upgradovací software tak, že
zrestartuje počítač, je natolik nebezpečný, že bych jej podruha
nezkoućel. Bohužel zde už toto doporučení nepomůže, ale uvádím jej tu
pro ostatní čtenáWe. Ve vaćem pWípadž bych zkusil najít jećtž jiný
zdroj upgradu a pomocí tohoto jej zkusit jećtž jednou udžlat. Jelikož
mechanika není úplnž mrtvá (ve Windows se identifikuje), mohlo by to
pomoci. Není-li upgrade provádžn z bootovací diskety v DOSu, je tWeba
vžnovat pozornost i verzi Windows, pro kterou je upgrade určen.

Zdroj: PC World

Loading Facebook Comments ...