Ako napísať životopis

Životopis je jeden zo slohových útvarov, ktorý využijete v praxi aj keď sa z vás nestanú zrovna spisovatelia alebo novinári. Ale ako ho vlastne správne napísať? Naozaj veľa ľudí hľadá na internete rôzne návody a tipy a tak som sa rozhodla, trochu to preskúmať a napísať vám, ako by to vlastne malo vyzerať.

Dôležitá je štruktúra

Životopis, ktorý sa bežne posiela zamestnávateľom sa volá štruktúrovaný životopis (používa sa tiež názov CV vychádzajúce z latinského Curriculum vitae) a teda má určitý poriadok.

Osobné údaje

Základom sú samozrejme meno, adresa a kontakty (telefón, e-mail). Tiež je vhodné uviesť rok, prípadne celé dátum narodenia. Môžete tiež pridať váš rodinný stav a štátne občianstvo.

Poznámky

Ak uvádzate v životopise dáta, odporúča sa nezachádzať do detailov, takže nemusíte uvádzať presný dátum narodenia, ale postačí rok. Ak uvádzate e-mail, tak sa zamyslite nad vašou prezývkou. Napríklad Kočičku123 asi ťažkú ​​prijmú do právnickej kancelárie. K menu dopíšte aj titul, ak ho vlastníte, pretože tu predsa chcete oslniť! Ak sa voláte Jozef Novák a máte české občianstvo, naozaj to nie je závratná informácie a len životopis zbytočne naťahujete, takže si rozmyslite, či uviesť informácie o občianstve a rodinnom stave. (Ak to nie je priamo vyžadované firmou.)

Vzdelanie

Vypíšte školy na ktorých ste študovali. Napíšte presný názov školy, jej typ, váš študijný odbor alebo zameranie, ďalej uveďte časový úsek, kedy ste onú školu navštevovali a nezabudnite na spôsob ukončenia štúdia (maturitná skúška, výučný list, štátna skúška …). Ak ešte študujete, určite to spomeňte, len miesto dátumu ukončenia napíšte “súčasnosť”. Jedným z pravidiel je, že základná škola sa neuvádza. Postupujte chronologicky, od najnovších údajov, až po tie najstaršie. Nezabudnite na rôzne kurzy, školenia, stáže …

Pracovné skúsenosti / Predchádzajúce zamestnanie

Rovnako ako u škôl je potreba chronologicky zoradiť od najnovších po najstaršie a presne definovať dobu, počas ktorej ste prácu vykonávali. Uveďte presný názov firmy, prípadne aj meno zamestnávateľa, vašu pozíciu v zamestnaní a presný opis vašej práce (napríklad – pozícia: asistentka; popis práce: pohovorov, vybavovanie telefónov, administratívne práce). Ak ste vykonávali viac pracovných pozícií u jednej, chronologicky je zoraďte pod názvom firmy. Ak ste boli na úrade práce evidovanie viac ako pol roka, je potrebné to uviesť, rovnako ako materskú dovolenku.

Poznámka:

– neuvádzajte dôvod, prečo ste z určitej práce odišli, nepôsobí to dobre a v životopise to nie je vyžadované

– najskôr sú tu jazykové znalosti. Ku každému jazyku pridajte, ako dobre ho ovládate (používajú sa termíny: pasívne, slovom a písmom, aktívna komunikácia, odborná terminológia) a tiež skúšky, ak ste nejaké skladali

– do počítačových znalostí uveďte programy s ktorými ste schopní pracovať (iba také, ktoré sa môžu hodiť k vašej práci) a vašu úroveň (základná znalosť, užívateľská úroveň, administrátorská úroveň)

– ďalej je vhodné vzhľadom k typu práce uviesť, či vlastníte vodičský preukaz (a aký typ), prípadne nejaké ďalšie zručnosti, ktoré sa viažu k vašej práci, napríklad písanie všetkými desiatimi

– nepoužívajte skratky, ani slang, píšte spisovne, zrozumiteľne a stručne

Záujmy

Uveďte záujmy pravdivo, ale vyberte hlavne tie, ktoré súvisia s prácou a vynechajte nebezpečné aktivity, ako napríklad horolezectvo, parašutizmus …

Nezabudnite na aktuálny dátum a podpis (ak životopis zasielate poštou, tak pripojte podpísaný rukou). Tiež pridajte, miesto podpisu (Dňa … v … podpis).

K životopisu

K životopisu vždy prikladáme motivačný list (na ten sa zameriam v inom článku), ale môžeme pridať aj referencie (teda kontakt na osobu, ktorá o vás môže podať referenciu, napríklad bývalý šéf, vedúci stáže …) a fotografiu. Ak fotografiu prikladáte, nechajte ju zvlášť alebo ju vložte do pravého horného rohu životopisu. Fotografie by mala mať menšie rozmery a mala by zobrazovať len vás (ideálne je fotka, ktorá sa používa na občianky).

A ešte pár dôležitých rád na koniec

Životopis by nemal presiahnuť dve strany textu (v tlačenej podobe sa tlačí vždy jedna strana na jeden list). Rozhodne životopis neprehýbajte, oveľa lepšie pôsobí, keď ho pošlete v obálke A4. Neexperimentujte – použite základné písmo, základná veľkosť, papier A4 … žiadne výstrelky, zmena písma, či jeho veľkosť a chráň vás boh tlačiť to na farebný papier! Ak posielate životopis e-mailom, tak najvhodnejšie je formát doc., Ale firmy väčšinou uvádzajú, v akom formáte životopisy prijímajú. Píšte spisovne, stručne, používajte radšej body ako súvislý text. Dôležitá je prehľadnosť a jednoduchá orientácia!

Zdroj: http://www.radirna.cz/software/jak-napsat-zivotopis.html

Loading Facebook Comments ...