Slovensko

Sex na lodi so sesternicami

Nedeľa je najkraj±í deň v týľdni, povedal som si pri predstave, ako sa budem s Terezou voziť na lodi. Iba my dvaja, pod nami voda a nad nami hviezdy. Čistá romantika! V nedeľu to musí konečne vyjsť. V nedeľu sa s ňou pohrám tak, ľe prestane vidieť a počuť. Pri pomyslení na to, ľe sa dotýkam Tereziných pŕs a ľe do nej ponorím svojho vtáka aľ na doraz, som dostal erekciu.

Hneď skoro ráno som spustil loď na vodu a starostlivo preveril vybavenie. V±etko bolo v poriadku. Od kotvy aľ po náhradnú sviečku od zapaľovania. Pod sedadlom som mal fľa±u ±ampanského. Keď som sa chystal vyskú±ať, či je s motorom v±etko v poriadku, počul som, ľe na neďalekom parkovisku zastavil starý Terezin fiat. Ale Tereza nebola sama, mala so sebou Vieru, svoju star±iu sesternicu.

Miernou rýchlosťou sme vyrazili na jazero. Dievčatá sedeli vzadu, pili ±ampanské a bľabotali. Pomaličky sa začalo stmievať, chystal som sa vystúpiť na breh a zastavil som motor. Keď som sa obzrel, v prvom momente som si myslel, ľe som sa pomiatol. Tereza a Viera si zloľili zadné sedadlo a maznali sa spolu. Keď si Viera v±imla môj zdesený pohľad, zasmiala sa a povedala: Neboj sa, nie som lesbička. Nevydal som zo seba ani tón. Nepozeraj sa tak nahnevane! Zahriakla ma Viera. Rad±ej dávaj pozor, či niekto nejde!

V ľahu si rozopla svoje dľínsy a vyzliekla si ich z nôh. Tereza ju nasledovala. Nemala na sebe nohavičky. Viera sa nahla nad Terezino lono, jej prsia sa hompáľali, a ja som pozoroval, ako olizuje jazykom vnútornú stranu jej stehien. Potom zdvihla hlavu, pohodila vlasmi dozadu a vloľila svojej sesternici najprv jeden a potom dva prsty do jaskynky. Tereza zakvičala ako malé prasiatko. Pevne privrela oči a posúvala svoju panvu proti Vierinej ruke, stále rýchlej±ie a silnej±ie.

Prestal som sa pýtať seba samého, či sa mi to iba sníva. Nikdy v ľivote by som si nebol pomyslel, ľe Tereza je taká frivolná. Doteraz som ju povaľoval za zakríknuté dievčatko. A ona teraz leľí na chrbte a nechá sa ±ukať vlastnou sesternicou. V mojej prítomnosti! Rozhodol som sa, ľe v±etky svoje zábrany odsuniem nabok.

Hej, dievčatá! Čo poviete na to, keby som sa k vám pridal? Máte pre mňa nejakú úlohu?

Tereza sa narovnala: Mohli by sme sa vymeniť, pre mňa za mňa. Ale ruky po mňa natiahla Viera.

Poď sem, Mi±o! Nemôľem sa predsa pozerať, ako trpí±.

Ja mám s tebou?

No jasné. A Tereza zatiaľ bude stáť a dávať pozor.

Ale ja by som rad±ej s ňou. Vie±, ona je predsa len moja priateľka.

Viera zatriasla hlavou. Je mi ľúto, ale teta mi kládla na srdce, aby som dávala na svoju sesternicu pozor.

Mama je veľmi staromódna, prisvedčila Tereza. Nechce, aby som so svojím chlapcom mala sex tak skoro.

Viera vzala moju ruku a vloľila si ju medzi svoje nohy. Buď ticho, povedala.

Okej, tvoje prianie je mi rozkazom!

zdroj: eroticke poviedky


Loading Facebook Comments ...