Slovensko

Kľúče

Bola som mladučká, 15-ročná. Zoznámila som sa s chlapcom, ktorý práve ukončil vojenskú sluľbu. Bol presne podľa mojich predstáv. Modré oči, v ktorých mal malé iskričky, blond vlasy – jemné, vlnité. Chodili sme spolu do lesa na prechádzky. Drľali sme sa za ruky, smiali sa, a ja som bola veľmi ±ťastná. Postupne k drľaniu rúk sa pridali prvé bozky. Vedel sa krásne bozkávať. Jeho mäkký jazyk sa začal hrať s mojím. Celým telom mi pre±iel príjemný pocit, ktorý som dovtedy nepoznala.

Moji rodičia sa veľmi hnevali, ľe spolu chodíme, ale ja som ich uisťovala, ľe sme kamaráti, ľe spolu nič nerobíme. Často sme chodili do kina, v jeho prítmí mi veľakrát jeho ruka zablúdila medzi stehná. Znovu a znovu som cítila ten príjemný pocit po celom tele.

Potom sme začali chodiť k nemu domov. V jeho útulnej izbičke ma zasypal bozkami. Ako sme oblečení leľali na posteli, začal sa na mne ±úchať. Zacítila som na lonovej kosti niečo tvrdé. Vtedy som e±te nevedela, ľe je to jeho tvrdý pohlavný úd. Po niekoľkých minútach prestal a bavili sme sa o iných veciach. Toto jeho ±úchanie sa u neho doma opakovalo dosť často. Na lonovej kosti som mala také miesto, ktoré ma uľ dosť bolelo.

Raz pri jeho ±úchaní a mojej bolesti som sa spýtala, či si nezabudol kľúče vo vreckách, pretoľe ma tam tlačí niečo tvrdé ako kľúče. Nepovedal na to nič. Ale bolo vidieť, ľe ho táto otázka zaskočila. Po 4 mesiacoch sme sa rozi±li. Vedel, ľe som primladá, ľe nemôľe so mnou viesť pohlavný ľivot, o ktorom určite sníval.

Verte alebo neverte, ale na to, čo ma to vtedy tlačilo, som pri±la aľ pri svojom priateľovi a to v 18-tich rokoch. Neboli to kľúče, ale jeho penis. Celé tie roky som sa na svojho prvého priateľa v kútiku du±e hnevala, ľe na mňa nečakal. Ako to uzavrieť. Stretla som ho minulý rok. Jeho modré oči boli vyblednuté, bez iskričiek, telo vychudnuté, pery a jazyk poznačené chorobou. Vtedy som mu odpustila. V lete zomrel. Dozvedela som sa, ľe mal rakovinu.

zdroj: eroticke poviedly


Loading Facebook Comments ...