Slovensko

Dostal ma Matematikár

Mala som necelých 15 rokov, keď som nastúpila do prvého ročníka na strednú ±kolu. Noví spoluľiaci boli zo začiatku fajn, ale keď sa o mňa začali zaujímať chalani z vy±±ích ročníkov, chcela som sa im v dospelosti vyrovnať a moji rovesníci mi pripadali priveľmi detskí. Netrvalo dlho, a mala som povesť rebelky s výrazným mejkapom a strapatými vlasmi. Diskotéky a večierky sa konali skoro kaľdý deň a ja som na nich, samozrejme, nemohla chýbať, čo sa odzrkadlilo na mojich známkach. Odrazu chcel so mnou chodiť takmer kaľdý chalan a to nielen z na±ej ±koly, ale rýchlo ma kaľdý odkopol, pretoľe som nikomu nechcela dať to, čo chceli. To som si ±etrila pre niekoho výnimočného, komu by záleľalo na mne a nie iba na sexe. Takto ubiehali týľdne a neskôr mesiace, a keď tu bol polrok, bola som rada, ľe som pre±la so ±tvorkami.

Jednotku som mala len z telocviku a dvojku z matematiky, čo ma dosť prekvapilo, pretoľe som z nej nič nevedela. Po polročných prázdninách sme i±li s triedou na lyľiarsky výcvik do Tatier. Myslela som si, ľe to bude nuda, ale to som e±te nevedela, čo ma tam čaká. Keďľe ma lyľovanie veľmi nebaví, spravila som sa maród a mala som pokoj. Celý deň som bola sama na chate a leľala som na izbe. Tak to bolo aj v ten osudný deň. Bola som v izbe a fajčila som v okne, keď zrazu niekto zaklopal. Pomaly som otvorila dvere a uvidela jedného z profesorov. Bol to môj matematikár a telocvikár, ktorý tu bol s nami ako dozor. Vstúpil do izby a spýtal sa ma, či mám chvíľku čas, ľe mi musí niečo povedať. Odrazu z neho vyhŕklo, ľe sa mu veľmi páčim a ľe ma od prvého dňa miluje. Ostala som ako obarená, ale aj ja som sa mu priznala, ľe sa mi páči, veď, koniec koncov, mal iba 30 rokov a bol najmlad±í a najkraj±í z profesorov na na±ej ±kole.

Začal ma vá±nivo bozkávať a ja som bola v siedmom nebi. Opýtal sa ma, či to chcem, a ja som povedala áno. Bol taký jemný a neľný, ľe keď do mňa vnikol, ani ma to nebolelo. Bola som ±ťastná a myslela som si, ľe uľ budem ±ťastná navľdy, ale rýchlo ma to pre±lo, keď mi oznámil, aby som na v±etko zabudla a neopováľila sa to nikomu povedať, lebo inak poletím zo ±koly. Nezabudol dodať, ľe tú jednotku a dvojku mám len preto, lebo ma chcel. Rozplakala som sa a on sa mi priznal, ľe keby bol vedel, ľe som e±te panna, nikdy by to nebol urobil. Ale vraj som bola taká vyzývavá a vulgárna, ľe si o mne myslel, ľe som nejaká pobehlica. Po tomto záľitku som zostala zakríknutá a tichá, ale nič som naňho neprezradila. Veď kto by aj veril nejakej pobehlici?! Keď sme sa po lyľiarskom znovu vrátili do ±koly, zistila som, ľe máme nového matikára aj telocvikára. On sa dal preloľiť a ja som s novým imidľom slu±ného dievčatka do±tudovala celú strednú ±kolu. Dnes som ±ťastne vydatá, mám dve deti a milujúceho manľela.

zdroj: eroticke poviedky


Loading Facebook Comments ...